Vi er eksperter i sampling. Lad os hjælpe dig med at finde ud af, hvornår sampling er en god idé

Som marketingansvarlig er der mange forskellige kanaler at overveje, når et nyt produkt skal tiltrække sig opmærksomhed i det komplekse mediebillede.
Læs mere

Sampling indgår ofte som et delelement i en større kampagne. Om sampling fungerer som markedsføring kommer an på, hvad man ønsker at opnå. Fordelene ved at vælge sampling er mange: Forbrugerne kan stille spørgsmål og få dem besvaret med det samme, de kan uden omkostninger prøve produktet og få smag for det, det er muligt at skabe et direkte salg, virksomheden bag får adgang til forbrugernes umiddelbare meninger om produktet samt ikke mindst, at konceptet kan skaleres efter den enkelte kundes behov.

Formålet styrer aktiviteterne

Inden planlægning af en sampling-kampagne skal man gøre sig klart, hvem man ønsker at ramme og hvor meget information, man ønsker at videregive til forbrugerne under aktiviteterne. Aktiviteterne vil altså variere alt efter, om de tager udgangspunkt i et mål om at uddele et defineret antal samples, sælge et defineret antal produkter eller forhøje indeks med en defineret procentsats. Der er altså stor forskel på, om du ønsker at skabe en bred opmærksomhed omkring dit produkt, eller om du har brug for at målrette din kampagne mod en helt specifik målgruppe i en defineret del af landet. De to forskellige scenarier lægger op til, at man i det førstnævnte tilfælde kommer meget bredt ud ved at lave en aktivitet på et meget trafikeret sted – eksempelvis Hovedbanegården i København – og uddeler 10.000 samples uden så meget dialog. Mens det i det andet eksempel giver mere mening at vælge en række specialbutikker og ramme lige præcis de forbrugere, som leder efter et nyt produkt i den kategori.

Herefter skal man definere kampagnens målgrupper. Det er afgørende for en ny butik med en snæver målgruppe, at den bliver fyldt op med relevante forbrugere, som kunne være potentielle kunder. Derfor er det en dårlig idé at uddele sodavand til alle foran butikken, da det vil tiltrække for mange. Derimod ville en mere afdæmpet indsats give mening. På den måde kan man udvælge den forud definerede kundeprofil, give dem en voucher og friste dem til et besøg med det samme.

Kan alle produkter samples?

Det skal ikke nødvendigvis være dit produkt, der bliver delt ud til forbrugerne. Nogle gange er det bedre at sample en voucher – evt. sammen med et andet produkt eller brugbare og kreative reklameartikler. Når du vælger den løsning, stiller det store krav til, at du kan tænke i utraditionelle baner. I mange tilfælde er det en god idé at koble en demo på aktiviteten, så forbrugerne kan prøve produktet – og du kan få god feedback fra din målgruppe, selvom de ikke får lov til at tage produktet med sig hjem. En demonstration af produktet kan være med til at skabe et behov hos forbrugeren, og vælger du at lave aktiviteten i butik, er der selvfølgelig også mulighed for at skabe et salg med det samme.

Sampling giver dig altså en god mulighed for at rette din kampagne mod en helt specifik målgruppe. Sammenlignet med en kampagne på tv, er det med sampling muligt at vælge den specifikke location, hvor man ved, at kunderne er. På location kan man yderligere segmentere blandt forbrugerne. Det betyder ikke, at man skal holde vareprøver tilbage til dem, som ikke er del af den primære målgruppe, da det vil skabe negative oplevelser for nogle kunder, men det betyder, at det primære fokus skal ligge på at skabe kontakt og interaktion med målgruppen.

Husk synergien

For at få så meget som muligt ud af samplingaktiviteterne er det vigtigt, at der bliver skabt synergi mellem samplingen og de øvrige aktiviteter. Her er det både vigtigt at se på budskaberne, det visuelle udtryk og i høj grad også på rækkefølgen af de forskellige aktiviteter, som også spiller en stor rolle. Hvis en virksomhed står bag en tv-kampagne, får den mest ud af samplingen ved at lægge den efter tv-kampagnen, da tv-reklamerne har gjort forbrugerne nysgerrige for at prøve produktet. Kører virksomheden en outdoor-kampagne, giver det mere mening at bruge sampling på samme tid for at skabe mest mulig synlighed i gadebilledet. De øvrige tiltag i en kampagne kan med fordel skræddersyes til at støtte op om samplingaktiviteterne ved helt konkret at henvise til en aktivitet i et radiospot. Denne fremgangsmåde kan skaleres og have god effekt både lokalt eller på landsplan.