Vilkår for behandling af personlige data

 

Jeg giver mit samtykke til, at alle persondata (kontaktdata, data vedr. alder, cpr-nummer, bankoplysninger, uddannelse og køn samt evt. cv) indtastet i min profil på Promoters’ hjemmeside (Optisquare) benyttes til at matche mulige opgaver. Promoters er dataansvarlig og derfor underlagt Datatilsynets regler for opbevaring og behandling af data.

 

Jeg accepterer desuden, at Promoters forbeholder sig ret til at gemme notater eller lignende af telefoniske samtaler, SMS-korrespondance, CV, personlighedstests, straffeattest, referencer samt andre former for kommunikation, som jeg har med Promoters.

 

Jeg accepterer desuden, at Promoters må videregive min kontaktdata til Skat og Promoters’ bankforbindelse i forbindelse med udbetaling af honorar og eventuelt udlæg.

 

Såfremt der indgås en samarbejdsaftale med Promoters, giver jeg endvidere mit samtykke til, at Promoters opbevarer data, der er nødvendig for samarbejdet – det være sig stamdata, pårørendes kontaktinfo, straffeattest, personlighedstest, arbejds- og opholdstilladelse, helbredsoplysninger etc. – så længe jeg er ansat. Der vil ligeledes blive registreret hvilke opgaver jeg har været på, blevet tilbudt eller meldt afbud til. Ved start og afslutning af en opgave må Promoterens registrere min lokalitet via smartphone til brug som verificering over for kunden, der har bestilt opgaven.

 

Promoters opbevarer disse data i op til 5 år efter samarbejdets ophør, til opfyldelse af regnskabsloven.

 

Hvis Promoters ønsker at gøre brug af foto/video af mig til markedsføring af Promoters eller på Promoters’ sociale medier, vil jeg blive forelagt et særskilt og specifikt samtykke dertil.

 

Jeg accepterer, at så længe jeg har en profil hos Promoters, kan Promoters til enhver tid kontakte mig eksempelvis via e-mail, telefon, sms eller pr. alm. post. Jeg kan til enhver tid slette min profil, hvis jeg ikke ønsker at blive kontaktet, ligesom jeg i min profil selv kan justere de registrerede oplysninger.

 

Jeg er forpligtet til straks at orientere Promoters ved ændringer i den oplyste mailadresse i min profil.

 

Såfremt jeg ikke på noget tidspunkt indgår et samarbejde hos Promoters, gemmer Promoters oplysningerne, der er modtaget i forbindelse med ansøgningen, i en periode på op til 2 år efter indsendt ansøgning, til brug ved gentagne ansøgninger eller ved opståede spørgsmål i forbindelse med et afslag.

 

Jeg kan til enhver tid slette min profil hos Promoters, slette enkeltstående data eller tilbagekalde dette samtykke ved at skrive til info@promoters.dk. Såfremt jeg har fået udbetalt honorar, accepterer jeg, at Promoters gemmer nødvendige stamdata, såsom CPR-nummer, navn og adresse, udførte opgaver og udbetalt honorar, til brug overfor myndighederne i 5 kalenderår efter ophørt samarbejde.

 

Jeg kan til enhver tid logge på min profil på Promoters’ hjemmeside og se hvilke data, jeg har indtastet, ligesom jeg jf. Persondataforordningen har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger i tilknytning til min profil, der er under behandling af Promoters og til hvilket formål. Ved ønske om indsigt sendes en mail til info@promoters.dk. Promoters besvarer henvendelsen indenfor 10 arbejdsdage. Jeg kan til enhver tid gøre indsigelse eller klage, hvis jeg mener Promoters har urigtige oplysninger registreret om mig. Urigtige oplysninger har jeg ret til at få korrigeret.

 

Jeg er opmærksom på, at jeg selv er ansvarlig for at holde min profil opdateret.